Turbo milénium 00 / Juraj Šebo - Marenčin PT, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-8114-124-9
394 - život spoločenský - život verejný - Slovensko - Bratislava - kauzy - kultúra - osobnosti slovenské - ženy slovenské - milénium
vypožičaná K103856 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ