American wife / Curtis Sittenfeld , Anna Tichá prel. - NOXI, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8111-207-2
literatúra americká - romány spoločenské
vožná K103871 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ