Pilates : Praktický sprievodca / Alycea Ungarová , Róbert Hrebíček prel. - Ikar, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-551-2916-7
796 - šport - pohyb - Pilates - rady praktické - zostavy - tréning - cvičenia pohybové
vožná K103881 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ