Vongozero / Jana Vagnerová , Ján Štrasser prel. - Ikar, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-551-3374-4
literatúra ruská - trilery - romány sci-fi - apokalypsa
vožná K103885 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ