Bikini / Janusz L. Wisniewski , Jozef Marušiak prel. - Ikar, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-551-2204-5
literatúra požská - vojna svetová II. 1939-1945 - romány povojnové - bomba atómová - Bikini/ostrov/
vožná K103886 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ