Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov / Alexander Kotok - Slovart-Print, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-8112-144-9
616-053 - choroby detské - očkovanie - vakcíny - kiahne - hepatitída - chrípka - záškrt - kašeľ čierny - osýpky - ružienka - obrna mozgová detská - rakovina krčka maternice - tetanus - TBC - mumps - prevencia - toxíny - choroby infekčné - otázky - odpovede
voľná K103888 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ