Krásna prostota / Ján Smrek , Milan Pišút zost. - Tatran, Bratislava, 1979.
poézia - poézia slovenská - próza
vožná K58171 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ