Osievanie kamienkov / Pavol Stanislav - Arkus, Senica, 1993.
ISBN 80-900465-8-4
poézia - poézia slovenská
vožná K103932 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ