Dobre mi je v tichu / Monika Tančáková - Janeva OS DMF, Liptovsk˜ Mikul ¨, 1993.
ISBN 80-88682-02-9
poézia - poézia slovenská
vožná K103933 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ