Presievač piesku : Poézia / Andrej Žarnov - Vydavatežstvo Matice slovenskej, Martin, 1993.
ISBN 80-7090-265-5
poézia - poézia slovenská
vožná K103934 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ