Nezáhrada / Emil Holečka - T.R.I. Médium, Bratislava, 1995.
ISBN 80-88676-07-X
poézia - poézia slovenská
vožná K103935 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ