Školská encyklopédia biológie / Corinne Stockley , Nerissa Davies , Ivan Pecháň prel. - Príroda, Bratislava, 1997.
ISBN 80-07-01053-X
57 - encyklopédie - biológia - bunky - život - vznik - botanika - zoológia - človek - genetika - dedičnosť - vitamíny
voľná K96199 ML
voľná K98491 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ