Rozlúčky / Vladimír Reisel - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1980.
poézia - poézia slovenská
vožná K59644 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ