Vaša mačka a mačiatko : Ilustrovaná príručka o výbere a chove / David Alderton , Ferdinand Pál prel. - Slovart, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7145-013-8
636.8 - príručky praktické - chov - chov mačiek - mačky - starostlivosť zdravotná
voľná K85497 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ