Hydinové špeciality : 460 jedál z domácej hydiny a pernatej zveri / Júlia Franková , Dora Sopčáková prel. - Príroda, Bratislava, 1990.
ISBN 80-07-00125-5
641 - knihy - knihy kuchárske - varenie - recepty - recepty kuchárske - jedlá - jedlá hydinové
vožná K82034 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ