Dalí a ja : Neskutočný príbeh / Stan Lauryssens , Nataša Holinová prel. - Fragment, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8089-206-7
literatúra belgická - romány životopisné - Dalí, Salvador(11.5.1904-23.1.1989)
voľná K103964 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ