Pečieme s pôžitkom : Veľká kniha o pečení....... / Christian Teubner , Annnette Wolterová , Ľuboslava Klindová prel. - Fortuna Print, Bratislava, 1994.
ISBN 80-7153-062-X
knihy - knihy kuchárske - recepty - múčniky - pečenie - 641.85
voľná K87515 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ