Počiatky básnickej školy Štúrovej / Milan Pišút - Učená společnosť Šafaříkova, Bratislava, 1938.
Edícia Práce USŠ
82 - veda - veda literárna - štúrovci - Štúr, Ľudovít (1815-1856) - poézia slovenská
voľná K103969 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ