Profesijný rozvoj učiteľa / Profesijn zahl. - Metodicko-pedagogické centrum, Pre¨ov, 2006.
ISBN 80-8045-431-0
37 - pedagogika - učiteľ - profesionalita - osobnosť učiteľa - odbory študijné - odbory pedagogické - legislatíva - kariéra - feminizácia profesie - politika školská - vzdelávanie učiteľov - akreditácia - hodnotenie - odmeňovanie
voľná K103991 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ