Praktická príručka učiteľa / Jarmila Belešová , Zdenko Krajčír , Jarmila Tóthová - Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8052-347-3
príručky praktické - zákony - Zákon pre pedagógov a odborných zamestnancov - vzdelávanie - učitelia - 34 - komentáre
voľná K103993 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ