Žijeme spolu : Pohľad na život niektorých minorít na území Slovenska / Marián Mišík - Metodicko-pedagogické centrum, Tren‡ˇn, 2007.
ISBN 80-969457-4-2
32 - politika - výchova - výchova multikultúrna - menšiny - menšiny národnostné - Maďari - Nemci - Nemci Karpatskí - Slovania - Rómovia - dejiny - dejiny slovenské - xenofóbia/chorobný strach z cudzieho/
voľná K103999 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ