Natura 2000 : Metodická príručka / Natur zahl. - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovsk˜ Mikul ¨, 2010.
ISBN 8-80-88924-72-2
502 - príručky metodické - - ochrana prírody - geografia - Slovensko - NATURA 2000 - legislatíva - územia chránené - flóra - fauna - slovníky terminologické - dedičstvo prírodné - dedičstvo kultúrne
vožná K104001 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ