Zelený zošit / Miloš Sálus prel., Zelen zahl. - A-projekt n. o., Liptovsk˜ Hr dok, 2001.
ISBN 80-967902-8-5
502 - prostredie životné - príroda - lesy - príručky metodické - biomasa - biotopy - ekológia - ekosystém - fotosyntéza - hnojivá - chlorofyl - dažde kyslé - lesníctvo - zdroje prírodné - zdroje obnovitežné - pesticídy - vody odpadové - reazce potravinové - vody povrchové - recyklácia - sedimentácia/geolog./ - efekt skleníkový - smog - symbióza - vegetácia
vožná K104005 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ