Vytváranie integrovaných tried : Program Krok za krokom pre deti a rodiny / Ellen R. Danielsová , Kay Staffordová , kol prel. - Nadácia Škola dokorán, ’iar nad Hronom, 2002.
ISBN 80-968292-9-7
pedagogika - vzťahy partnerské - vzdelávanie - adaptácia - adaptácia sociálna - deti postihnuté - vyučovanie tematické - vývoj sociálny - vývin emocionálny - učiteľ - hodnotenie - rodina - triedy integrované - integrácia detí - gramotnosť - zručnosť kognitívna - pohyb - vývoj telesný - dobrovoľníci - asistenti - pedagogika špeciálna - 376
voľná K104011 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ