Programové prístupy pri profesijnej orientácii rómskych žiakov : Program profesijného poradenstva pre rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia končiacich základnú školu / Ladislav Gorej , Peter Repiský - Euroformes, ’ilina, 2006.
ISBN 80-89266-10-X
397 - Rómovia - integrovanie - integrácia Rómov - poradenstvo - program motivačný - voľba povolania - žiaci - prostredie sociálne - školy základné
vypožičaná K104015 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ