Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka / Ivan Očenᚠ- Univerzita Mateja Bela, Bansk  Bystrica, 2003.
ISBN 80-8055-745-4
80 - fonetika - fonológia - jazyk slovenský - jazykoveda - morfológia - druhy slovné
vožná K104016 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ