Dobrodružstvo počítačového hekera / Hrvoje Kovačevič , Alica Kulihová prel., Ivan Prlič Prle ilustr. - Perfekt, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8046-725-8
literatúra chorvátska - literatúra detská - príbehy o deťoch - príbehy o chlapcoch - príbehy dobrodružné
vypožičaná K104021 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ