Chemické prvky okolo nás : pre úspešný vstup do štúdia chémie / Milan Bárta , Alena Naďová prel. - Edika, Brno, 2015.
ISBN 8-80-266-0815-8
literatúra česká - literatúra náučná - chémia - prvky chemické - 54
vypožičaná K104022 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ