Korupcia : Vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty / Marcela Tittlová - Wolters Kluwer SR, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8168-264-3
34 - korupcia - právo - právo trestné - výsluch
vožná K104026 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ