My deti zo stanice ZOO / Christiane F , Paulína Šedíková-Čuhova prel. - Premedia, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8159-238-6
literatúra nemecká - príbehy skutočné - drogy - závislosť drogová - autobiografie
voľná K104030 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ