Nemnožme sa! : Antológia prežudnenosti a depopulácie / Rastislav Škoda zost. - Rastislav Škoda, , 2015.
ISBN 8-80-972027-7-4
301 - sociológia - prežudnenie - depopulácia - kanibalizmus - bezdetnos - demografia - populácia - starnutie - energia jadrová - odpady - odpad plastový - rodina - antológia
vožná K104032 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ