Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník - Inštitút zamestnanosti, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-970204-6-0
331 - práca - zamestnanosť - nezamestnanosť - podnikanie - podpora - podpora podnikania - prax - prax absolventská - podnikanie - trh - trh práce - podniky - podniky sociálne - Rómovia - komunity rómske - nezamestnanosť dlhodobá
voľná K104036 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ