Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš - Karolinum, Praha, 2015.
ISBN 8-80-246-2941-4
364 - hospic - starostlivosť - starostlivosť lekárska - starostlivosť ošetrovateľská - práva ľudské - starostlivosť sociálna - vyhorenie - nemocnice
voľná K104043 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ