Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými : Vysokoškolská učebnica / Ladislav Vaska - Iris, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-89726-25-7
364 - učebnice vysokoškolské - trh práce - politika - politika zamestnanosti - práca - zamestnanos - rodina - práca sociálna - poradenstvo - poradenstvo sociálne - skupiny - skupiny rizikové - úroveň životná
vožná K104044 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ