Sociálny systém skutočnosť a vízia / Michal Páleník , kol - Inštitút zamestnanosti, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-970204-5-3
368 - systém sociálny - nezamestnanosť - zamestnanosť - motivácia - poradenstvo - núdza hmotná - bankrot - bankrot osobný - úvery - príspevky - príspevky aktivačné - príspevky peňažné - dávky v hmotnej núdzi - Rómovia - Charta základných práv Európskej únie
voľná K104045 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ