Tretí groš : Ako sa s láskou postarať o svojich starnúcich rodičov / Emily Ackermanová , Daša Leeder prel. - Porta libri, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8156-055-2
616-083 - služby sociálne - Slovensko - seniori - opatrovanie - opatrovateľstvo - starostlivosť o rodičov - úcta - starnutie - starostlivosť o chorých - starostlivosť o umierajúcich - domovy dôchodcov - zodpovednosť morálna - texty učebné
voľná K104048 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ