Závislost : Jak ji porozumět a jak ji překonat / Heinz-Peter Rohr , Petr Babka prel. - Portál, Praha, 2015.
ISBN 8-80-262-0927-0
364 - práca sociálna - závislosť - smrť - reinkarnácia - terapia - závislosti nelátkové - workholizmus - závislosť na jedle - gamblerstvo - závislosť na športe - závislosť na sexe - narcizmus - abstinencia
voľná K104050 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ