Vtedy v raji : Jeden život, jedna šanca.... / Josef Urban , Mária Havranová prel. - Fragment, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-564-0086-9
literatúra česká - literatúra dobrodružná - horolezci československí - horolezectvo - Smítka, Josef - horolezec
voľná K104056 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ