Šlabikár šťastia : Dospelí deťom, deti svetu / Pavel "Hirax" Baričák - HladoHlas, Martin, 2015.
ISBN 8-80-89711-45-1
159 - literatúra - literatúra motivačná - výchova - výchova detí - kreativita - fantázia - úprimnosť - rodina - autorita - talent - sebavedomie - jasle - motivácia - školy - školy slobodné
vypožičaná K104068 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ