Pyramída / Henning Mankell , Simona Jánošková prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8114-533-9
literatúra švédska - romány kriminálne
vypožičaná K104078 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ