Prípad Corso / Michal Čierny - Tatran, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-222-0735-5
literatúra slovenská - drogy - závislos drogová - romány spoločenské - kriminalita - kriminalita drogová
vožná K104103 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ