Rozhovor s tigrom : Benátky Ľubľana Terst Dublin Moskva Berlín / Boris Filan - Slovart, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-556-1429-8
cestopisy - 91 - Benátky - Dublin - Taliansko - Írsko - Moskva - ZSSR - Berlín - Nemecko - Slovinsko
voľná K104112 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ