Mama má čas / Rachel Macy Staffordová , Mária Kočanová prel. - Tatran, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-222-0721-8
literatúra motivačná - 17 - starostlivosť o dieťa - výchova detí - riešenie problémov - myslenie pozitívne - príbehy skutočné - závislosti - technológie informačné - stres - rodina - rodičia - matka
voľná K104118 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ