Sklenené telá / Erik Axl Sund , Jana Melichárková prel. - Ikar, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-551-4445-0
literatúra švédska - romány napínavé - trilery - trilery psychologické
1. čas trilógie Melanchólia
vožná K104119 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ