Ľudské telo / Steve Parker , Branislav Čech prel. - Fortuna Print, Bratislava, 2002.
Edícia Vidieť-poznať-vedieť
ISBN 80-88980-20-8
611 - telo ľudské - kostra - svaly - dýchanie - srdce - pľúca - krv - sústava tráviaca - vylučovanie - rozmnožovanie - koža - orgány zmyslové - systém nervový - mozog
vypožičaná K96223 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ