Made in Sweden / Anders Roslund , Stefan Thunberg , Jana Melichárková prel. - Ikar, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-551-4402-3
literatúra švédska - romány napínavé - Vojenská liga - príbehy skutočné - romány kriminálne
vypožičaná K104128 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ