Mango, láska a karí / Valijah Klásová - Evitapress, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8176-127-0
literatúra česká - romány ženské - jedlá indické - recepty kuchárske - láska exotická
vypožičaná K104139 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ