Lovci prízrakov vo veľkom nebezpečenstve / Cornelia Funkeová , Patrícia Elexová prel. - Slovart, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8085-947-3
literatúra nemecká - literatúra detská - romány napínavé - prízraky
voľná K104163 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ