Slečna Bronteová píše o láske : Životopisný román / Juliet Gael , Eva Preložníková prel. - Enigma, Nitra, 2011.
ISBN 8-80-8133-006-3
romány životopisné - Bronte, Anne(1820-1848) - Bronte, Charlotte(1816-1855) - Bronte, Emily Jane(1818-1848) - literatúra americká
voľná K104173 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ