Persona / Dana Podracká - Sofa, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89033-57-7
literatúra slovenská - poézia - poézia slovenská
vožná K104179 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ